Mekongs Twitter!

Twitter Updates

  Följ Mekong på Twitter
  Den som ger upp sin frihet för ökad trygghet, förtjänar varken frihet eller trygghet!

  03 mars 2009

  Månadens parasit.  Det är hög tid för Mekongs Blogg att utse månadens parasit. För att kvalificera sig som pristagare måste man uppfylla minst ett av följande tre kriterier.
  • Pristagaren ska genom medvetna gärningar eller inkompetens ha orsakat landet stor ekonomisk skada.

  • Pristagaren har genom medvetna gärningar, passivitet eller inkompetens underlåtit att agera när befattningshavare på underställd nivå orsakat landet stor ekonomisk skada.

  • Pristagaren ska genom medvetna gärningar eller inkompetens ha orsakat ett stort antal människor ekonomisk skada av livsavgörande art.

  Varje månad kommer 3 personer att nomineras till detta pris. Av dessa väljs en ut som pristagare. De gärningar som belönas en viss månad behöver inte ha utförts samma månad.


  Den här mannen kunde ha blivit en hjälte i detta land om han agerat och rensat upp bland bonusar och inkompetenta förvaltare av andra människors pengar. Han kunde visat svenska folket att även höga makthavare kan förlora jobbet i svåra tider! Det är obegripligt att en ledande företrädare för ett parti som hyllar moral och etik på alla områden och som har problem i opinionen inte utnyttjat denna möjlighet. Mats Odell gömmer sig bakom kanlisvenska och byråkrati, höjer på sin höjd sitt pekfinger, ska ta upp saken med berörda parter och så vidare. Han reagerar halvhjärtat istället för att agera och är därför nominerad som pristagare.

  Claes de Neergaard, ordförande i 3:e ap-fonden. Kanske bör skrivas 3:e AP-fonden! Vad vet jag? Denne man har lyckats med konsstycket att dela ut en bonus till sin VD, som förra året slarvade bort 46 miljarder av andra männsikors surt förvärvade pensioner. Detta är en man vars agerande borde skrämma upp vem som helst. Girigheten personifierad och struntar fulltändigt i lagar och förordningar och vad uppdragsgivarna (medborgarna) tycker och tänker. Är av dessa skäl nominerad som pristagare.

  Kerstin Hessius är VD för 3:e ap-fonden. Hennes uppdrag är enligt riksdagsbeslut att ge högsta möjliga avkastning på pensionärernas pengar genom att investera dessa med lågt risktagande. Har misslyckats kapitalt med detta och 46 miljarder är borta, eller 20 % av kapitalet. Självklar kandidat till detta pris! Att läsa årsredovisningen är en märklig upplevelse. Man får en sällsam inblick i hur misslyckade människor på den nivån fungerar. Här följer två utdrag ur denna skrift över ett katastrofalt förvaltarskap.
  ....
  "Fondens strategi att lägga vikt vid framåtblickande bedömningar i valet av strategisk portfölj har över tiden gett positiva bidrag. De strategiska besluten har skapat 5,0 mdkr i meravkastning under 2001–2008, trots att bidraget var negativt under 2008".
  ....
  "Den aktiva förvaltningen arbetar med olika strategier för att skapa meravkastning med begränsad risktagning. Under 2001–2008 har den aktiva förvaltningen inte bidragit till fondens avkastning. AP3:s tro är att den omstrukturering av förvaltningen mot alfa- och betaseparering som har genomförts kommer att skapa bättre förutsättningar för aktiv avkastning framgent".
  ....
  Februari månads parasit.
  ....
  Mekongs Blogg utser härmed Kerstin Hessius till februari månads parasit med följande motivering!
  Hon har inte följt riksdagens instruktioner om förvaltning med låg risk och 46 miljarder har försvunnit.
  Hon har genom sin gärning riskerat ett stort antal människors förhoppningar om en värdig ålderdom.
  Hon har inte haft den moraliska resningen att avgå från sin post eller ens att avstå från bonus på en halv miljon!
  Prissumman är på 50 miljarder dollar utgivna av Reserve Bank of Zimbabwe! Priset består även av ett diplom och en blombukett och utdelas på skogskyrkogåden i Kungälvs kommun. Pristagare och andra som önskar närvar ombedes ta kontakt via ebrev så kommer de närmare omständigheterna i ärendet att meddelas!

  2 kommentarer:

  Anonym sa...

  Helt underbart!
  Det här priset kommer få många kanditater i framtiden, ser med spänning fram emot att nya kandidater hängs ut.
  Men egentligen kallas det väl landsförräderi det de ägnar sig åt!

  MEKONGS BLOGG sa...

  Blir svårt att välja helt klart. Många av dessa förtänar att skaka galler. Klara fall av allmänfarlig vårdlöshet där livstids fängelse ingår i straffskalan!