Mekongs Twitter!

Twitter Updates

  Följ Mekong på Twitter
  Den som ger upp sin frihet för ökad trygghet, förtjänar varken frihet eller trygghet!

  26 april 2009

  Influensans tid är nu!

  Influensa, infektionssjukdom orsakad av influensavirus, en grupp virus i familjen ortomyxovirus. Influensa är en sjukdom som skall betecknas som en zoonos, det vill säga en sjukdom som smittar mellan djur och människa. Influensa i olika former drabbar regelbundet människor och djur, främst fåglar, svin och hästar. Influensavirus är som regel artspecifika, men viruset kan förändras genom mutation eller genom att kombinera sig med andra subtyper av influensavirus, vilket gör att de kan överföras från en art till en annan.
  Influensavirus klassificeras enligt följande:

  • Influensavirus typ A - Virus som kan spridas över flera världsdelar och ligger bakom de stora epidemierna.
  • Influensavirus typ B - Virus som får lokal eller regional spridning.
  • Influensavirus typ C - Virus som bara ger en kraftig förkylning.

  Influensan ger, efter inkubationstiden på ett par dagar, snabbt kraftiga symptom. Inom ett par timmar kan man gå från fullt frisk till feberfrossa. Hög feber är vanlig, liksom muskelsmärtor och huvudvärk. Hosta förekommer i de flesta fall som ett typiskt symptom. Influensa kan även ge nysningar och rinnande näsa, som en vanlig förkylning gör, men symptomen är mindre uttalade. I allvarligare fall påverkas cirkulationsorganen så att till och med döden kan inträffa.

  Stora kända utbrott av influensapandemier.

  1. Ryska sjukan 1889-1890 orsakade 1 miljon dödsfall.
  2. Spanska sjukan 1918-1920 orsakade 40-100 miljoner dödsfall.
  3. Asiatiska sjukan 1957-1958 orsakade 1-1,5 miljoner dödsfall.
  4. Hongkonginfluensan 1968-1969 orsakade 1 miljon dödsfall.
  5. Mexikanska sjukan 2009-20xy orsakade z miljoner dödsfall??

  Det vore extremt dålig timing om planeten skulle drabbas av en större viruspandemi. Den skulle förorsaka res- och handelsrestriktioner, kanske stängda gränser. Detta samtidigt som världen dignar under den värsta finansiella depressionen på en mansålder. Det vore, för att uttrycka det ytterst milt, olyckligt.

  Inga kommentarer: