Mekongs Twitter!

Twitter Updates

  Följ Mekong på Twitter
  Den som ger upp sin frihet för ökad trygghet, förtjänar varken frihet eller trygghet!

  28 december 2008

  Sammanfattning av ett gånget år.


  Arvid Spångberg, bronsmedaljör i varierande hopp 1908.

  De flesta håller just nu på med något sorts bokslut över det gångna året. För att skilja ut mig från mängden sammanfattar jag istället år 1908 för det hände mycket intressant även då. Sommars-OS hölls i London och Sverige tog 26 medaljer. Därav 8 guld, 6 silver och 12 brons. Jag kan nämna några medaljörer vid namn såsom Hjalmar Johansson, guld i varierande (sim)hopp, Gunnar Setterwall / Wollmar Boström tog brons i dubbel inomhustennis, Märta Adlerstråhle tog brons i damsingel inomhustennis, Oscar Swahn tog guld i skytte, löpande hjort, enkelskott, Eric Lemming tog guld spjutkastning fri stil (fattning i bakändan).

  Sveriges befolkning var 5,4 miljoner för 100 år sedan. År 1808 var den 2,4 miljoner.
  Av denna befolkning var 850 000 hemmafruar, 530 000 arbetade i industrin, 1,2 miljoner arbetade i jordbruket och 100 000 i offentlig verksamhet.
  Landets BNP sjönk med 2,2 % under 1908. Klart sämre än 2008 men förmodligen klart bätttre än 2009.
  För 100 kronor år 1908 kunde man köpa lika mycket varor och tjänster som 4 726 kronor år 2008 mätt med konsumentprisindex.
  För 100 kronor år 1908 kunde man köpa 1558 gram silver. Samma vikt silver kostade år 2008 5247 kronor.
  För 100 kronor år 1908 kunde man köpa 40,32 gram guld. Samma vikt guld kostade år 2008 6722 kronor.
  Man kan se åren 1907-1909 som en ekonomisk depression om man definierar detta på följande vis.
  Depression: En händelse då volymvärdet av BNP är under nivån på volymvärdet av BNP två år tidigare, bestående av på varandra följande årliga förändringar i BNP.
  Förmodligen får vi med denna ganska milda definition av depression en liknande utveckling i stora delar av världen 2008-2010!

  Inga kommentarer: