Mekongs Twitter!

Twitter Updates

  Följ Mekong på Twitter
  Den som ger upp sin frihet för ökad trygghet, förtjänar varken frihet eller trygghet!

  09 augusti 2008

  OS i Kina och krigets matematik.


  Krig har åter brutit ut i Europa.


  Man kunde inte annat än imponeras över den fantastiska invigningsceremonin av OS. Tyvärr ackompanjerades hela detta guldglänsande spektakel med utbrott av krig. Idag utsätts ett litet europeiskt land för massiva bombangrepp. Är väl inte riktigt den inramning av de olympiska spelen som kineserna tänkt sig.
  .........
  Krigets matematik:
  Inom spelteorin finns det faktiskt en ganska omfattande "krigets matematik". Det är givetvis viktigt ur många synvinklar, speciellt den ekonomiska om man ska vara cynisk, att kunna förutsäga var och när krig bryter ut. Man kan visa matematiskt att det är lika svårt att peka ut när och var ett krig bryter som att föröka peka ut när och var en jordbävning ska äga rum. Det finns naturligtvis områden med högre risk än andra. Slumpmässigheten i dessa fenomen är alltså mycket stor. Det skrämmande resultatet av dessa "matematiska fakta" är alltså att det är i princip omöjligt att förebygga krig genom åtgärder av mänsklig natur.
  Det finns många typer av militära aktiviteter men om dessa ska definieras som krig kan man ställa upp följande kriterier. (Det finns andra kriterier för krig givetvis. Väpnad konflikt med mer än 1000 döda använder många nuförtiden). Lägg märke till att jag ej tar upp inbördeskrig här!
  1. Krigsförklaring mellan länder.
  2. Mer än 50.000 soldater inblandade.
  3. Konflikten leder till gränsförändringar av signifikant natur.
  Enligt denna definition på krig förekom det 299 stycken sådana mellan år 1500 och 1931. Alltså 299 krigsutbrott på 432 år värden över. Inga krig alls startades under 223 av dessa 432 år.
  Det finns inget som tyder på att krigets matematik ser annorlunda ut även efter 1931!
  Då ser det ut på följande vis.
  A. Risken för 0 krigsutbrott under 1 år är 52 %. Cirka 1,9 i odds om det vore spelbart.
  B. Risken för 1 krigsutbrott under 1 år är 33 %. Cirka 3 i odds.
  C. Risken för 2 krigsutbrott under 1 år är 11 %. 9-oddsare.
  D. Risken för 3 krigsutbrott under 1 år är 3 %. 33-oddsare
  E. Risken för 4 eller fler krigsutbrott under 1 år är 1 %. 100-oddsare.
  Här finns alltså ett förslag till ny spelmarknad av det bisarra slaget. Lär inte dyka upp på Betfair!

  Inga kommentarer: