Mekongs Twitter!

Twitter Updates

  Följ Mekong på Twitter
  Den som ger upp sin frihet för ökad trygghet, förtjänar varken frihet eller trygghet!

  14 mars 2015

  Den svarta svanen!

  Den "svarta-svanen-teorin" är mycket intressant ur matematisk-filosofisk synvinkel, särskilt i dessa tider. Den handlar om att extremt sällsynta händelser i princip är omöjliga att förutse. Den säger också att sannolikheten för att "få syn på en svart svan", alltså att en mycket sällsynt händelse ska inträffa, är större en vad vi normalt sett tror.
  Det kan vara på sin plats att ge exempel på så kallade svarta svanar.

  Första världskriget, PC:n, internet, 11 september, den globala finanskraschen.
  Det finns många fler. Dessa fenomen uppfyller följande kriterier.
  1. Händelsen är exremt oväntad.
  2. Den har stor påverkan på mänskligheten.
  3. I efterklokhetens kranka blekhet ses den inte alls som något oerhört märkligt utan många "experter" har massor av rationella förklaringar att komma med.
  Vi människor accepterar inte att extrema händelser är oförklarliga och oförutsägbara och däri ligger förklaringen till sakernas tillstånd:
  1. Vi skapar en illusion av att vi förstår hur det ligger till.
  2. Vi förvränger historiska händelser så att de inte blir oförklarliga.
  3. Vi övervärderar den information vi får och sätter för stor tillit till etablissemangets förklaringsmodeller.
  Det är för de flesta en outhärdlig tanke att de stora omvälvande händelserna i mänsklighetens utvveckling, då båda positiva och negativa sådana, är ett resultat av fullständigt oförutsägbara skeenden. Vi vill att verkligheten framskrider rationellt. Och ännu viktigare så vill vi att livets gång kan styras. Vi kräver makthavare som ansvarar för detta "rationella framåtskridande", frälser oss ifrån ondo och tar hand om oss!

  Inga kommentarer: